Alıcanlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon Alıcanlı kəndi

Telefon: (0-2029) 35-4-26

Məlikmudlu kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon Məlikmudlu kəndi

Telefon: (0-2029) 5-20-01

Dəliquşçu kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon Dəliquşçu kəndi

Telefon: (0-2029) 31-2-11

İsaqbağı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon İsaqbağı kəndi

Telefon: (0-2029) 30-4-91

Qaravəlli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon Qərəvəlli kəndi

Telefon: (0-2029) 30-4-64

Şıxbağı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon Şıxbağı kəndi

Telefon: (0-2029) 22-2-71

Kəndəbil kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon Kəndəbil kəndi

Telefon: (0-2029) 22-2-85

Şəftəhal kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon Şəftəhal kəndi

Telefon: (0-2029) 21-2-66

Şahhüseynli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon Şahhüseynli kəndi

Telefon: (0-2029) 25-2-23

Əlvənd kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon Əlvənd kəndi

Telefon: (0-2029) 26-2-81

Xasa kənd ümumi orta məktəb

Ünvan: Zərdab rayon Körpükənd kəndi

Telefon: (0-2029) 23-2-19

Burunlu kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon Burunlu kəndi

Telefon: (051)-997-90-81

Lələağacı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon Lələağacı kəndi

Telefon: (0-2029)-27-2-05

Hüseynxanlı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon Lələağacı kəndi

Telefon: (0-2029) 38-3-16

Salahlı kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Zərdab rayon Salahlı kəndi

Telefon: (0-2029) 38-3-26